Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

ZAWIESZENIE ZBIÓREK DO KOŃCA MARCA 2020

Decyzją Głównej Kwatery ZHP w Warszawie do dnia 31.03.2020r zostały zawieszone wszystkie formy pracy harcerskiej. Oznacza to, że w najbliższym czasie nie odbędą się zaplanowane zbiórki w naszej harcówce.
O wszelkich zmianach będziemy informować na bieżąco. W linku poniżej załączamy decyzję wraz ze wszelkimi objaśnieniami:

DECYZJA ZHP

 

 

Autor:Aduś