Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

Władze

Władze Ośrodka ZHP Komorniki "Róża Wiatrów" im. płk. Andrzeja Kopy w Komornikach
Stan: grudzień 2019

  • Komenda

    Najwyższe władze Ośrodka ZHP Komorniki

  • Rada Ośrodka

    Gremium wyborcze Ośrodka skupiające drużynowych i przybocznych.