Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

Szara lilijka

Gdy zakochasz się w szarej lilijce

i w świetlanym harcerskim krzyżu,

kiedy olśni cię blas ogniska,

radęjedną ci dam:

 

Ref.:

Załóż mundur i przypnij lilijkę,

czapkę na bakied włóż.

Wszeregu stań wśód harcerzy,

i razem z nami w świat rusz.

 

Razem z nami będziesz wędrował,

po Łysicy i Świętym Krzyżu,

poznasz uroki Gór Świętokrzyskich,

które powiedzą ci tak:

 

Ref.:

Załóż mundur...

 

Gdy po latach będziesz wspominał,

stare dzieje z harcerskiej drużyny,

swemu dziecku co dorastać zaczyna,

jedną radę dasz:

 

Ref.:

Załóż mundur...

Autor:Sylwek