Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

Święto Konstytucji 3-go maja - 2018

Zbiórka z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go maja odbędzie się pod kościołem pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach. Po Mszy Świętej odbędzie się oficjalny przemarsz do Ogrodu pamięci i złożenie wiązanek kwiatów.
Przypominamy, że zuchy oraz harcerzy w tym dniu obowiązuje pełne regulaminowe umundurowanie.

Termin: 3 maja 2018
Godzina: 12:10

Autor:Aduś