Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

Struktura

Struktura organizacyjna Ośrodka ZHP Komorniki "Róża Wiatrów"

 

Zbiórka Wyborcza Ośrodka ZHP Komorniki - najwyższa władza w ośrodku, zbiera się raz na dwa lata na przełomie sierpnia i września. Zbiórka wyborcza dokonuje wyboru Komendy Ośrodka oraz określa najważniesze cele do realizacji i przedstawia plan rozwoju Ośrodka.

 

Komenda Ośrodka ZHP Komorniki - jest wybierana przez Zbiórkę na dwuletnią kadencję, jej praca jest oceniana przez Zbiórkę w formie udzielenia absulatorium. Osoba z Komendy, która nie otrzyma absolutorium ma zakaz pełnienia funkcji w następnej kadencji.

 

Rada Ośrodka ZHP Komorniki - Przewodniczącym Rady jest Komendant Ośrodka, Rada zbiera się nie rzadziej niż raz w miesiącu, jest to gremium w którym główny głos mają drużynowi i przyboczni. Na radzie są podejmowane najważniejsze decyzje dotyczące życia ośrodku, bieżącej pracy, stopni i sprawności itp.