Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

  

sam. Maja Kleiber


Imię i nazwisko:
Maja Kleiber


Stopień instruktorski:
-


Stopień harcerski:
Samarytanka


Pełniona funkcja: 
Przyboczna 23 Gromady Zuchowej "Wilcze Łapy"


Inne funkcje:
-


e-mail:
maja.kleiber@op.pl


Telefon:
-


 

Autor:Aduś