Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

  

pwd. Żaneta Lekier HO


Imię i nazwisko:
Żaneta Lerkier


Stopień instruktorski:
Przewodniczka


Stopień harcerski:
Harcerka Orla


Pełniona funkcja: 
Członek Rady Ośrodka - instruktor wspomagający


Inne funkcje:
-


e-mail:
zaneta.tomczak07@gmail.com


Telefon:
661-393-139


 

Autor:Groszek