Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

  

pwd. Monika Wujczak HO


Imię i nazwisko:
Monika Wujczak


Stopień instruktorski:
Przewodniczka


Stopień harcerski:
Harcerka Orla


Pełniona funkcja: 
Drużynowa 23 Gromady Zuchowej "Wilcze Łapy"

 


Inne funkcje:
-


e-mail:
monika_maciejewska10@wp.pl


Telefon:
698742330


 

Autor:Groszek