Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

  

phm. Weronika Rochowiak HR


Imię i nazwisko:
Weronika Rochowiak


Stopień instruktorski:
Podharcmistrzyni


Stopień harcerski:
Harcerka Rzeczypospolitej


Pełniona funkcja:
z-ca Komendanta Ośrodka


Inne funkcje:
Przewodnicząca
Kapituły Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych Ośrodka
Czlonek Zespołu Programowego Hufca Poznań-Rejon


e-mail:
weronika.kmieciak@gmail.com


Telefon:
-


 

Autor:Groszek