Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

KSSiW

Kapituła Stopni Starszoharcerskich i Wędrowniczych.

Kapituła zajmuje się otwieraniem oraz zamykaniem prób na stopnie starszoharceskie (samarytanka/ ćwik) oraz wędrownicze (HO i HR). Kapituła nadzoruje także zdobywanie sprawności.

 

W skład Kapituły wchodzą:

dh phm Weronika Kmieciak

dh pwd Marta Gładysiak

dh pwd Żaneta Lekier

 

Autor:Marta

Komentarze