Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

Bohater

Andrzej Kopa urodził się 16 października 1879 roku w Trzcielinie jako syn Michała i Eufrozyny z domu Niezielińskich. Kiedy ukończył szkołę powszechną został uczniem gimnazjum im. Marii Magdaleny. Skończywszy 23 lata został powołany do jednorocznej służby wojskowej w Poznaniu, gdzie po ukończeniu szkoły podoficerskiej mianowano go kapralem. 24 czerwca 1904 r. otrzymał nominację na sierżanta. Po śmierci ojca objął majątek w rodzinnej miejscowości mając na utrzymaniu matkę i dwie siostry. Do wybuchu I wojny  światowej brał czynny udział w życiu kółka rolniczego w Konarzewie oraz Towarzystwa Gimnastycznego „Sokół”. 4 sierpnia 1914 r. został zmobilizowany jako dowódca kolumny amunicyjnej. 5 lutego 1918 r. otrzymał awans na stopień podporucznika. Pod koniec wojny 28 września został odesłany do szpitala w związku z nasilającą się chorobą serca. 12 listopada tego samego roku został komendantem Straży Ludowej. Dzień po wybuchu powstania wielkopolskiego Andrzej Kopa ogłosił mobilizację Straży Ludowej. Następnie dowodził oddziałem, który zdobył lotnisko Ławica. 30 marca 1919 r. otrzymał awanse na porucznika i kapitana. Już 1 stycznia 1920 r. decyzją Marszałka Piłsudskiego został mianowany członkiem kapituły Orderu Virituti Militari, który został mu również nadany. 29 października 1920 r. Kopa został przedstawiony do awansu na pułkownika. Wniosek został podpisany przez Adama Koca. W maju 1946 roku spędził 5 lat w Generalnym Gubernatorstwie. Z powodu choroby poszedł na rentę i zamieszkał w Chomęcicach u swojego przyjaciela Władysława Szczerbowskiego. Pułkownik Andrzej Kopa zmarł  11 czerwca 1956 roku, został pochowany w grobowcu na cmentarzu w Konarzewie.

 

 

 

Opracował: Adrian Wojtasz

Autor:Groszek

Grobowiec płk. Andrzeja Kopy w Konarzewie

Grobowiec płk. Andrzeja Kopy w Konarzewie

Majątek rodziny Kopów w Trzcielinie

Majątek rodziny Kopów w Trzcielinie