Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

2014-02-22 APEL PAMIĘCI NA FOCIE VII

W sobote 22.02.2014 harcerze i harcerze starsi z naszego Szczepu, wspólnie z harcerzami z innych poznańskich hufców wezmąm udział w Apelu Pamięci upamiętniającym postać pierwszego Naczelnika Szarych Szeregów hm. Floriana Marciniaka. Uroczystość obejmować będzie uroczysty apel oraz zwiedzanie muzeum znajdującego się w forcie VII. W związku z tym harcerze i harcerze starsi zbierają sie w sobotę 22.02 pod harcówka o godzinie 13.30, obowiązuję pełne umundurowanie, przejazd samochodami, powrót pod harcówkę o godzinie 16.30. Potwierdzenie obecności proszę zgłaszać u drużynowych w czasie najbliższej zbiórki. CZUWAJ

Autor:Groszek

Komentarze