Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

2011-10-22 - XIV Zjazd Hufca ZHP Poznań Rejon

W dniu 22 października odbył się XIV Zjazd Hufca ZHP Poznań, z naszego szczepu udział wzieli: phm. Przemysław Gładysiak, pwd. Aneta Gładysiak, pwd. Mateusz Rochowiak, dh Żaneta Tomczak. Sredeczne podziękowania dla osób, które poswięciły swój czas i pełniły służbę podczas zjazdu, a były to następujące osoby: dh Weronika Kmieciak, dh Bartek Przysło, dh Konrad Olszewski.

Zjazd rozpoczął się dla nas miło, decyzją Komendanta Chorągwi Wielkopolskiej, dh hm Jarosława Rury a na wniosek Komendy Hufca ZHP Poznań Rejon, dh pwd. Aneta Gładysiak została wyróżniona Honorową Odznaką "Harcerska Służba Wielkopolsce" za wieloletnią służbę na rzecz rozwoju harcerstwa. Druhnie składamy serdeczne gratulacje.

Instruktorzy naszego szczepu aktywnie włączyli się w prace zjazdu, dh pwd. Aneta Gładysiak została wybrana do Komisji skrutacyjnej, a dh pwd. Mateusz Rochowiak do Komisji Uchwał i Wniosków. Podczas zjazdu odbyło się głosowanie nad absolutorium dla ustępującej Komendy Hufca, i takowe absolutorium otrzymał dh phm. Przemysław Gładysiak. Jednym z głównych zadań zjazdu było wybranie nowych władz. Na stanowisko zastępcy Komendanta Hufca ds organizacyjnych kandydował dh phm. Przemysław Gładysiak i na to stanowisko został przez zjazd wybrany. Na pewno będzie to kadencja pełna wyzwań jakie stawia się przed harcerstwem.

Wszystkim uczestnikom zjazdu oraz osobom wspomagającym jego morganizację składam serdeczne podziękowania, następny zjazd sprawzdawczy już za dwa lat.

Autor:Gładki

Komentarze