Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

20 DH "Eolii" w Plewiskach

Drużyna w Plewiskach jest zupełnie nowym tworem działającym od Kwietnia 2016 roku. Jednostka ta skupia dziewczęta i chłopców w wieku 10-13 lat. Nowi harcerze są w trakcie tworzenia swoich zwyczajów i obrzędowości uczą się życia harcerskiego. Członkowie tej drużyny stoją przed ogromnym wyzwaniem, ale wierzymy, że jej rozwój przebiegnie bez żadnych zakłóceń. Mając tak ogromne wsparcie ze strony innych drużyn Ośrodka ZHP Komorniki po prostu nie może być inaczej. Naszą misją  „jest wychowywanie młodego człowieka, czyli wspieranie go we wszechstronnym rozwoju i kształtowaniu charakteru przez stawianie wyzwań”- na tym właśnie skupiamy się w naszym działaniu.

 

Drużynowa- Patrycja Jakubek

Kontakt z drużynową poprzez e-mail jakubekpatrycja0@gmail.com