Czy masz teraz otwarte jakieś sprawności harcerskie/zuchowe?

A A A

100. Rocznica odzyskania niepodległości - zbiórka

Harcerstwo to skauting plus niepodległość.
~ Andrzej Małkowski

Wszystkich harcerzy, zuchów i wędrowników naszego ośrodka wzywamy do wzięcia udziału w gminnych obchodach 100. Rocznicy odzyskania niepodległości.  Jest to wyjątkowy czas, kiedy możemy wspólnie świętować okrągłą rocznicę tego wiekopomnego wydarzenia.
Spotykamy się 11 listopada 2018 roku pod kościołem pw. św. Andrzeja Ap. w Komornikach o godzinie 12:15. W tym dniu obowiązuje pełne regulaminowe umundurowanie.
Prosimy o jak najliczniejsze przybycie.
Do zobaczenia!
Czuwaj!

Autor:Aduś